فناوری IL2CPP توسط Unity پیاده‌سازی شده و می‌تونید به جای Mono هنگام Build از اون استفاده کنید. برخی از کاربردهای IL2CPP شامل افزایش کارایی، امنیت و سازگاری پلتفرم در پروژه‌های شماست.

فناوری IL2CPP شامل دو بخش مجزا میشه:

  • ahead-of-time... (بیشتر)