همون طور که حتما میدونید مهم ترین متریک اصلی برای موفقیت یک بازیF2P، فاکتور Retention هست که توی ۳ بازه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید بهبود پیدا کنه تا به حد استاندارد خودش برسه. برای اینکه بدونیم... (بیشتر)