یکی از مهمترین مسائلی که برای موفقیت در کار تیمی مطرحه اینه که ویژن افرادی که باهم کار میکنند باید در یک راستا باشه. خیلی دوست دارم از تجربه دوستان در مورد این موضوع بدونم. اینکه اصلا چطور باید این ویژن رو تعریف کرد و آیا بطور کلی نیازه که همه اعضای تیم حتما ویژن هم راستا با همدیگه داشته باشند یا خیر؟