۲۸ مورد و نکته بهینه سازی بازی در یونیتی برای موبایل. (فارسی)
سلام. امروز فایلی رو پیدا کردم که حدود چند سال پیش بصورت لیست وار و خلاصه داخلش چند مورد بهینه سازی یونیتی برای موبایل رو نوشته بودم. امروز یکم مرتبش کردم و گفتم براتون بفرستم تا باشما اشتراک بذارم.